Kategorie: Rady, informace, tipy

Našli jste psa. Jak postupovat a jak dlouho patří původnímu majiteli?

Když potkáte zatoulaného psa, správně byste měli kontaktovat na čísle 156 městskou policii, aby ho přijela odchytit. Poté záleží na obci, jestli se o nalezené zvíře postará sama, nebo ho předá do péče psímu útulku. Útulky jsou městské a soukromé. S městským útulkem musí mít obec buď smlouvu, a nebo zde musí platit za umístění psa dle ceníku. Soukromé zvířecí útulky (depozita) se většinou domluví s obcí pouze na úhradě nákladů za krmení a veterinární péči. V každém případě však musí obec nález psa řádně ohlásit, např. zveřejnit na webových stránkách, v tisku, rozhlase, na úřední desce. Stejně tak musí učinit i útulek. Od doby ohlášení nálezu začínají plynout dvě tzv. ochranné lhůty pro navrácení psa svému původnímu majiteli (občanský zákoník č. 89/2012 Sb.).

  1. Pokud se obec rozhodne o nalezené zvíře postarat sama (např. má dohodu s osobou, která si psa dočasně vezme k sobě), běží zde dvouměsíční lhůta pro navrácení psa původnímu majiteli. Pokud se majitel psa během této doby o své zvíře nepřihlásí, již mu nemusí být vydáno zpět.

  2. V případě, že předá obec pejska do péče psího útulku (depozita), běží zde čtyřměsíční lhůta pro navrácení zvířete původnímu majiteli.

Nutno podotknout, že po absolvování povinné karantény, může být zvíře již v průběhu těchto ochranných lhůt vydáno do adopce. Nový majitel ale musí vzít v potaz, že pokud se původní páneček o psa přihlásí v ochranné lhůtě, musí mu být vrácen zpět (toto musí být uvedeno i v adopční smlouvě). Samozřejmě zde ale potom hraje roli i lidská etika. Pokud se pes zaběhne daleko, a majiteli se ho podaří vypátrat až po uplynutí lhůty pro navrácení, tak by mu měl být i tak vydán zpět (pokud se o něho předtím řádně staral), protože mezi psem a jeho pánem je většinou silné citové pouto. Určitě by Vás netěšilo nechat si psa s vědomím, že znáte majitele, kterému se po něm stýská, a odloučením od pánečka trpí i pes. Na základě dlouholeté osobní zkušenosti však mohu říci, že pokud se původní majitel nepřihlásí do čtrnácti dnů, většinou už se tak potom nestane. Navíc bohužel mnoho pejsků přichází do útulků v tak hrozném stavu nebo za smutných okolností, že je zřejmé, že se jich původní majitel zbavil úmyslně. Zmíněné právní předpisy platí i pro kočky.

Pozor, pokud byste našli ztracené zvíře a rozhodli se o něho postarat osobně (případně si ho ponechat), tak musíte v každém případě nahlásit jeho nález obci (nejlépe rovnou i městské policii a blízkým útulkům). Je nezbytné zkontrolovat, jestli zvíře nemá čip a obec musí veřejně ohlásit jeho nález (původní majitel musí mít vždy možnost své zvíře dohledat). Pokud byste toto vše neučinili, je to po právní stránce bráno jako „zatajení cizí věci“ a mohlo by to mít nepříjemné následky. I v tomto případě běží od ohlášení dvouměsíční ochranná lhůta, kdy zvíře náleží po právní stránce původnímu majiteli (v ochranné lhůtě nesmí být zvířata kastrována, pokud to není nezbytně nutné ze zdravotních důvodů).

 

Autor: Marcela Árendášová

print Formát pro tisk