Kategorie: Ochrana zvířat

Kampaň pro volně žijící živočichy

SrnkaPomozte volně žijícím živočichům formou online nákupuna www.zapakatel.cz
Nadace na ochranu zvířat ve spolupráci se Zapakatel.cz realizuje Kampaň na pomoc volně žijícím živočichům.

Jak můžete pomoci?
Je to jednoduché a rychlé! Na stránkách www.zapakatel.cz si zvolíte, jakou částkou chcete přispět – tj. koupíte voucher v hodnotě 20 Kč, 50 Kč, 100 Kč nebo 500 Kč.

70 % z vybraných finančních prostředků půjde:

  • na umístění a pobyt zraněných a hendikepovaných volně žijících živočichů v záchranných stanicích
  • na veterinární ošetření a veškerou nezbytnou péči o tato zvířata
  • na nákup krmiva a vybavení
  • na následný návrat (repatriaci) těchto živočichů do volné přírody
  • v případě, že jejich hendikep bude trvalý, na zajištění další péče v příslušných zařízeních, případně u chovatelů

Nadace na ochranu zvířat z vybraných finančních prostředků podpoří konkrétní zraněná a hendikepovaná zvířata z volné přírody umístěná v záchranných stanicích po dohodě s odborníky a podle jejich požadavků.

Příběhy zraněných a hendikepovaných živočichů budeme v průběhu kampaně pravidelně zveřejňovat na našich internetových stránkách www.ochranazvirat.cz a www.zapakatel.cz.

Po skončení kampaně zveřejníme seznam všech konkrétních případů zraněných a hendikepovaných živočichů (včetně výše finančního příspěvku), které jsme podpořili z výtěžku kampaně!

30 % z vybraných finančních prostředků půjde na podporu práce Nadace na ochranu zvířat v oblasti legislativy ve prospěch zvířat.

Každý Váš příspěvek znamená lepší zítřek a naději pro mnoho němých tváří.Děkujeme, že spolu s námi pomáháte zvířatům!

Více informací o kampani Zapakatel.cz pro týraná zvířata naleznete na www.zapakatel.cz nebo zde.

Nadace na ochranu zvířat Zapakatel

Kampaň ZAPAKATEL.CZ PRO VOLNĚ ŽIJÍCÍ ŽIVOČICHY

Nadace na ochranu zvířat se skrze projekt SOS Zvíře stále častěji setkává s případy zraněných či trvale hendikepovaných zvířat z volné přírody. Děje se tak z důvodu čím dál tím větších zásahů člověka do přírody a tím k potenciálnímu nebezpečí zranění volně žijících zvířat. Ve volné přírodě přibývá množství nepřirozených překážek a nebezpečí (automobilový a železniční provoz, sloupy elektrického vedení, zemědělská činnost, změny v krajině aj.), kromě toho zvířata ztrácí plachost a ostražitost. Jedná se především o dravce, čápy, labutě, zajíce, srnčí zvěř apod. Člověk má povinnost postarat se o zvířata, která byla díky jeho činnosti zraněna (často i s trvalými následky). K tomuto účelu slouží síť záchranných stanic pro volně žijící živočichy. Tyto stanice pracují na vysoké profesionální úrovni, přičemž se podle možností snaží vracet zvířata zpět do volné přírody, avšak neustále bojují s nedostatkem financí. Zvířata, o něž pečují, vyžadují velmi nákladnou veterinární léčbu a péče o ně je časově i finančně náročná.

Hlavním cílem kampaně je zajistit / shromáždit finanční prostředky na odbornou péči o zraněné a hendikepované volně žijící živočichy – konkrétně na veterinární léčbu a veškerou nezbytnou péči o tato zvířata a jejich následný návrat (repatriaci) do volné přírody. V případě, že jejich hendikep bude trvalý, pokusit se zajistit trvalou péči v příslušných zařízeních, případně u chovatelů. Nadace na ochranu zvířat spolupracuje se záchrannými stanicemi v České republice. Nadace z vybraných finančních prostředků podpoří konkrétní případy zraněných a hendikepovaných zvířat z volné přírody po dohodě s odborníky a podle jejich požadavků.Příběhy zraněných a hendikepovaných zvířat, které v rámci kampaně podpoříme, naleznete na www.zapakatel.cz a www.ochranazvirat.cz.

print Formát pro tisk